Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

 

 

 

 Johan Vande Lanotte (SP.a) de  voorzitter van het AGHO (Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende) en kandidaat uitbater van de luchthaven plukte willekeurige cijfers uit zijn hoed... om aan te tonen dat meer vracht niet meer hinder betekent! Een mooie truc die zelfs de pers haalde.

De ene potentiŽle is de andere niet!
Dat er jaarlijks op wetenschappelijke manier (KUL) wordt aangetoond dat er rond de luchthaven van Oostende  meer dan duizend potentieel zwaar gehinderden  zijn, legt Johan Vande Lanotte naast zich neer. De gezondheid van deze mensen mag volgens hem blijvend opgeofferd worden (zonder compensatie) voor een 'potentiŽle' tewerkstelling van (misschien) 300 extra arbeidsplaatsen en primeert op de wetenschappelijk bewezen schade aan de gezondheid en veiligheid van duizenden mensen.

 

 

Standpunten
Johan Vande Lanotte tijdens het WILOO debat van september
2000!

Werkgelegenheid, beluister...

Rentabiliteit, beluister...

Nachtvluchten, beluister...

Kerosineproblematiek, beluister...

Nieuwe ILS08 brengt straks alle heil!, beluister...

Veiligheid (door en met nieuwe ILS08), beluister...

 

 

Politiek debat van 17 april 2009 over de toekomst van de Oostendse luchthaven

5-mei-2009

HET
KADER
Op 17 april 2009 organiseerde WILOO een politiek debat over de toekomst van de Oostendse luchthaven. Dit debat was ook de start van een nieuwe campagne die WILOO in 2009-2010 wil voeren om omwonenden te informeren en onze eigen standpunten bij een breder publiek bekendheid te doen krijgen.

In de loop van de komende maanden gaan we door met een volgende actie. Wij doen dit net als de discussieavond in alle openheid. We stappen naar voor- en tegenstanders, naar luchthavengebruikers, naar omwonenden, en naar leden en niet-leden. Regelmatig zullen we u, via de website en door middel van WILOO-flashes in de Oostendse brievenbussen, op de hoogte brengen van onze ervaringen.

Wij gaan ook de boer op om steun voor ons uiteindelijke doel "een kleine stedelijke luchthaven op maat van de stad" te verwerven! Met deze steun kunnen we dan weer naar de politiek (of de uitbater) en is de cirkel rond.

EEN CATCH-22 SITUATIE!
Is het niet "van de zotte" om 330 ha schaarse ruimte in te zetten voor een internationale vrachtluchthaven met bijhorende peperdure infrastructuur, onderhoudskosten, industriepark en loodsen terwijl die slechts voor 10 procent kan benut worden!? Hiervoor honderden ambtenaren in te zetten die dan 's nachts met hun vingers moeten draaien omdat er door de nabijheid van een stad 's nachts slechts "twee" bewegingen mogelijk zijn.
Is het niet "van de zotte" dat ondanks het feit dat er 'slechts' twee nachtelijke bewegingen toegelaten zijn, er niettemin jaarlijks meer dan 1200 omwonenden zwaar geluidsgehinderd zijn? Met alle gevolgen voor hun gezondheid. En dat deze omwonenden op de koop toe nog eens ongekende gezondheidsrisico's moeten slikken door de uitstoot van 'fijn stof' en PAK's afkomstig van kerosineverbranding.
Wie plant/bouwt nu een peperdure vrachtluchthaven waar bijna niet mag/kan gevlogen worden?
WILOO organiseerde het politiek debat van 17 april 2009 in de vage hoop hierop antwoord te krijgen.
- Wat zijn de nieuwe plannen, met welke (nieuwe) beloftes?
- Waarom moet de stad straks meestappen in het avontuur van een internationale (zo goed als lege) vrachtluchthaven? Met welke milieuvoorwaarden gebeurt dit?
- Is een (succesvolle) vrachtuitbating met een stedelijke omgeving wel (zinvol) te verzoenen?
- Is met de nieuwe LOM-LEM structuur het fundamenteel conflict tussen milieu en economie plots opgelost?
- Wat is de huidige politieke visie hierover?

"We luisterden en luisterden maar werden (concreet) niet veel wijzer van de woorden"

HET DEBAT VAN 17 APRIL '09
- Wie het debat kort wil samenvatten kan gerust stellen dat de heren politici, uitgezonderd GROEN!, alle opties die in het verleden zo grandioos gefaald hebben willen openhouden... en voor de zoveelste keer "een (nieuwe) laatste kans" aan de vracht willen geven (uiteraard op kosten van de belastingbetaler). Over voorwaarden en contracten LOM<->LEM werd geen woord gezegd!
- Johan Vande Lanotte, de voornaamste man op het podium, goochelde naar gewoonte wat met willekeurige cijfers om de kwadratuur van de cirkel te beloven. Met name meer vracht, meer werk en minder hinder!
- Hij wil straks (als lokale uitbater?) een beperking tot 130.000 ton aanhouden en winst maken! Dit is ongelooflijk en onbegrijpelijk.
- Geen enkele politieker vertrok in zijn argumentatie, ook GROEN! niet, vanuit een bredere (duurzame) mobiliteitsanalyse in een internationale economische context  zoals:
    1) hoeveel '(vracht)luchtvaart is er nodig in Vlaanderen?
    2) hoeveel (grote) luchthavens zijn er nodig in Vlaanderen?, in  BelgiŽ? en voor welke redenen en met welke maatschappelijk doelen en met welke dienstverlening aan wie en waarom?
    3) Hoeveel markt is er nog (nabije luchthavens hebben een enorme voorsprong)?
- Alle partijen behalve GROEN! willen de huidige toestand onder een andere vorm (de LEM-LOM structuur) behouden. Afbouw naar een kleinere luchthaven durven of wilden ze (electoraal) niet aan.
- Tijdens het vragenuurtje ontspoorde het debat, door de massale aanwezigheid van luchtvaartfans, meestal tot technische detailkwesties zoals de bijv. de exacte lengte van een potentiŽle ingekorte startbaan! Over essentiŽle vraagstukken, keuzes en economische voorwaarden ging het lang niet meer?
 

CONCLUSIE
- De huidige politiek is er een van een Papoeaans wachten (nog eens 20 jaar?) op het neerstrijken van een 'grote' privťgod uit de Vlaamse hemelen om dan echt iets te kunnen starten. Die is er momenteel in de verste verte niet. Voorlopig moet de Stad Oostende samen met Haven Zeebrugge, de WVI, en een nobele onbekende (waarvan men de naam niet wil zeggen) het maar doen.
- De visies en standpunten die we te horen kregen getuigden niet van een gedurfd beleid in tijden van structurele systeem- en milieucrises!
- Een debat waar we niet wijzer van werden, en om vlug te vergeten.

WILOO BEMERKING
Het gevaar mag niet helemaal onderschat worden dat er toch "ooit een keer", en ondanks de zeer talrijke handicaps die de Oostendse luchthaven heeft, een grote privť-investeerder komt opdagen. De huidige (ook al niet de beste) milieuvergunning zal dan zeer waarschijnlijk zoveel waard blijken als het papier waarop ze gedrukt is. In dat geval breekt de hel op de autostrade boven Oostende (die er momenteel zo goed als leeg bij ligt) toch nog los.
Daarom gaat WILOO onvoorwaardelijk voor een kleine stedelijke luchthaven met ingekorte baan +/- 2,2 km (model Rotterdam Airport). 

De beste milieuvergunning is letterlijk van (ingekort) beton!
En duizend maal beter dan alle beloftes van de verzamelde politiek!

Maar luistert u vooral zelf, het volledige debat...

Wordt vervolgd, afspraak over...?

 

 

 

 

 

 

LDD kon niet aanwezig zijn... en wilde nadien geen duidelijkheid geven over haar standpunten. Raar maar waar.

Een partij zonder standpunten is een "cafť zonder bier". LDD voorlopig "nee bedankt!"

 

 

 

Doordenkertje:

Privatisering betekent volgens Johan Vande Lanotte  automatisch meer werk! Is dat wel zo? In de micro- en macro-economie?
Leiden liberaliseringen en privatiseringen niet naar veel minder... en slechter werk voor een grotere groep mensen Straks nog meer ondoden 3?

 

 

 

"Johan Vande Lanotte beloofde ooit op een vorig debat (in 2000), dat na de plaatsing van ILS08 er 80 procent van de bewegingen boven zee zouden plaatsvinden (luister...)! Hij beloofde toen ook dat er oplossingen zouden komen voor de kerosineproblematiek door bijv. vliegtuigen naar de startplaats te trekken (luister...)! Hij ondertekende in 2003 een luchthavencharter (3) dat een een verdubbeling van de werkgelegenheid zou betekenen en hij ondertekende een convenant met MK Airlines (thans onder curatele) die tegen 2010 alle heil zou brengen met 250.000 ton vracht en 150 extra banen! Zie... Van al deze beloftes is niets terecht gekomen!"

free web tracker