Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

Jaaroverzicht vrachtcijfers 2008  

 

2008 werd een Annus Horribilis zonder voorgaande

 

In 2008 werden zowel het failliet van Vande Lanotte’s intentieverklaring met MK Airlines (1) als de miskleun van het luchthavencharter van januari 2003 (2) bevestigd.

 

De totale tonnage eindigt op een teleurstellend 82.920 ton, een daling met 23,9% tegenover vorig jaar (108.953 ton)

 

Het paradepaardje MK Airlines werd in juni onder curatele geplaatst. De speciaal voor haar met belastingsgeld gebouwde peperdure loods staat er sindsdien verlaten bij. Tegenover 2007 daalde het aantal MK-vluchten met 42% (van 473 naar 276).

Ook Egypt Air, de trouwste klant, verminderde haar vluchten (223) met 12% tegenover 2007 (254), met 19% tegenover 2006 (275) en met 39% tegenover 2005 (366) en bevestigt hiermee de neerwaartse trend.

 

Aantal vluchten MK en Egypt Air

 

2006

2007

2008

Egypt Air

275

254

223

MK Airlines

407

473

276

 

Om de terugval ietwat te beperken werden transitvluchten opgevoerd met 50%, van 198 naar 297. In het totaal van 82.920 ton waren transitvluchten goed voor ongeveer 14.000 ton, wat de eigen vracht terugbrengt tot afgerond een lamentabele 69.000 ton tegenover 107.980 ton eigen vracht in 1999, toen er nog geen transitvluchten plaatsgrepen.

 

Onderstaande tabel en grafiek vergelijken de tonnage per maand voor de jaren 2006, 2007 en 2008. Daarbij valt op dat de maandtonnages voor 2008 niet één keer hoger scoorden dan die van 2006, nochtans beschouwd als een rampjaar tegenover het voorgaande jaar 2005.

 

Tonnages per maand

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2006

8053

6968

8208

8029

7304

8019

6994

7030

7488

9486

9923

11023

2007

10432

8861

9529

9911

9555

11184

9372

9135

8026

7259

7303

8386

2008

7053

6919

6367

7751

4604

5858

6621

6887

5112

7781

8391

9575

 

 

In de 2 laatste maanden scoorde 2008 meer dan 10% hoger dan het ongewoon zwakke jaareinde van 2007. Dat was voornamelijk het gevolg van een plotse opstoot van oorlogsgebonden transitvluchten naar het Midden Oosten, samen goed voor 33 vluchten van vliegtuigen met een laadvermogen van minstens 120 ton.

 

Op het jaar 2003 na, is 2008 qua tonnage (inclusief transitvracht) het slechtste jaar sinds het landingsverbod in 2002 op Iljushin-76 en stage II-toestellen. Zie hieronder de tonnages voor de jaren 2003 tot 2008.

 

Jaartonnages

2003

2004

2005

2006

2007

2008

78066

97582

108260

98525

108953

82920

 

 

 

Wat werd de bevolking jarenlang steevast voorgeschoteld:

een onstuitbaar succesverhaal

 

Bij haar aanvraag van mei 2004 voor een nieuwe 20-jarige milieuvergunning pronostikeerde de luchthavendirectie (in bijlage 4 van de aanvraag) (3) een – naar eigen zeggen – gematigde groei van vrachtvervoer. Haar prognose wordt hieronder in tabelvorm weergegeven en vergeleken met de reëel behaalde tonnages.

 

Vrachtprognose 2004 luchthavendirectie

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2014

Prognose

78000

150000

250000

350000

400000

450000

500000

750000

Realiteit

78066

97582

108260

98525

108953

82920

?

?

Behaald%

100,1%

65,1%

43,3%

28,2%

27,2%

18,4%

?

?

 

 

Reeds vanaf het eerste jaar (2004) bleek de prognose uitzinnig en werd er slechts 65% behaald van het voorgeschotelde streefcijfer. In het afgelopen jaar 2008 was de behaalde tonnage niet eens 20% van de zelfverklaarde “gematigde” prognose.

 

Een vergelijkbare volksverlakkerij was te horen, toen Oostends voorman Johan Vande Lanotte zijn intentieverklaring met MK Airlines (4) wereldkundig maakte. Volgens zijn prognose van november 2005 zou MK einde van datzelfde jaar 70.000 ton halen. De totale tonnage in 2005 bedroeg 108.260 ton, waarvan 26.388 ton transitvracht. Het mini-overschotje, een slordige 12.000 ton, wordt dus door Vande Lanotte toebedeeld aan alle overige vrachtoperators, …een onsmakelijke bagatellisering van de vrachtbijdrage van ondermeer de trouwste klant Egypt Air met haar toen 366 vluchten op Oostende.

In 2007 zou MK, steeds volgens de intentieverklaring, 150.000 ton halen, maar liefst een slordige 41.000 ton meer dan de in 2007 reëel behaalde tonnage (108.953 ton) van alle vrachtoperators samen, …waaronder het ongeloofwaardig MK Airlines. De prognosecijfers van Vande Lanotte zijn meer dan zijn 'normaal' populisme, het is een stevige portie boerenbedrog.

 

Op initiatief van Vande Lanotte werd in januari 2003 een luchthavencharter (5) boven de doopvont gehouden. Het charter beoogde binnen een 5-tal jaar “de tewerkstelling en de economische meerwaarde te verdubbelen”. Er werd nadien wijselijk vermeden hierover periodieke nieuwe cijfers, hoewel plechtig beloofd, openbaar te maken. Inmiddels zijn zes jaren voorbij. Noch de tewerkstelling noch de economische meerwaarde is toegenomen, …wel een oorverdovend mutisme.

 

Als zelfverklaarde sociaal en groen denkende socialistische voorman haalt Vande Lanotte,  luchthavenpromotor bij uitstek, zijn luchtvracht voornamelijk uit centraal Afrika, met name de zgn. “perishables” (bloemen, vis en groenten). Deze voor Europa bestemde consumptiegoederen worden in Afrika geproduceerd door Europees geleide maatschappijen ten koste van het eigen sociaal weefsel van de lokale Afrikaanse bevolking (6) en naar Europa overgevlogen ten koste van onze eigen visserij- en landbouwproductie. Een staaltje van het dictaat van vrije markt zonder ethische, sociaal-culturele, of ecologische beslommeringen. Geen menselijke sociale grenzen stellen aan de internationale handelsmarkt is – zo blijkt althans uit de feiten – nog steeds in de promotie bij politiek “socialistisch” geleid Oostende.

 

Sinds zijn aantreden in Oostende is onze bij uitstek luchthavenpromotor ook uitgebreid op de hoogte van alle activiteiten op de luchthaven, inclusief van haar betrokkenheid in illegale wapentransporten naar datzelfde Afrika. Nog in haar rapport van mei 2006 vermeldt Amnesty International een aantal luchtvaartmaatschappijen, betrokken bij illegale wapentransporten en over de jaren hardnekkige bezoekers in Oostende. Tegelijk wijst Amnesty met de vinger naar de politiek en bestempelt onze luchthaven als een instelling where economic or political factors have made the scrutiny of cargoes a rare event”.

 

Ondanks alles blijft promotor Vande Lanotte vasthouden aan zijn credo, als redder van een megalomaan prestigeproject, gebaseerd op zeer bedenkelijke overwegingen en gespeend van enige economische meerwaarde.

 

 

 

 

 

free web tracker